Overslaan en naar de inhoud gaan

VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING

Respect voor uw privacy is belangrijk voor N2COM.

Wanneer persoonlijke gegevens aangaande uw persoon worden verzameld, legt deze vertrouwelijksheidsverklaring (de "Vertrouwelijkheidsverklaring") uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, op welke manier deze collectie wordt georganiseerd en welke verwerkingen hierop van toepassing zijn. Dit geeft ook duidelijke uitleg over uw recht op privacy en wij nodigen u uit om deze tekst met grote aandacht te lezen.

VERWERKINGSBEHEERDER

De persoonsgegevens worden verwerkt door het bedrijf N2COM nv, met hoofdkantoor in 1180 Brussel, Avenue Kersbeek 306 en de zakelijke nummer BE0423.125.777 (tel: + 32(0)2 534.40.88 – e-mailadres: info@n2com.com).
Deze Vertrouwelijkheidsverklaring is van toepassing op de website die wordt beheerd door het bedrijf, alsook elk ander document dat door ons gebruikt kan worden om persoonlijke gegevens over u verzamelen.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het aanvaarden van deze Vertrouwelijkheidsverklaring, geeft u uitdrukkelijk uw goedkeuring dat we persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken, zoals in meer detail beschreven.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met name de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG) van 27 april 2017, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna de "Wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens").

METHODEN VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens aangaande uw persoon worden door ons verzameld wanneer u een contactformulier via onze website invult, wanneer u ons uw contactgegevens verstrekt tijdens een ontmoeting, wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer u ons uw gegevens stuurt in een e-mail.

WAT ZIJN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN?

We verwerken uw naam, adres, telefoon, beroep, sociale netwerkaccounts en e-mailadres dat u ons spontaan meedeelt.

Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij ook uw IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u naar de onze heeft verwezen, de pagina's die u op onze website bezoekt, evenals de datum en de tijd die u besteedde aan elk van de bekeken pagina's. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden en om onze website te verbeteren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

 DOELSTELLINGEN VAN DE INZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • Behandeling vereist om een ​​contract uit te voeren
  Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om de correcte uitvoering en bewaking van de contractuele verplichtingen te verzekeren die u aan N2COM SA/NV hebt toevertrouwd.
 • Behandeling op basis van een legitiem belang van N2COM
  Tenzij u bezwaar maakt tegen of verzaakt aan onze nieuwsbrieven, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u e-mails te sturen om u zakelijke voorstellen of strategische gedachten over uw interesse in het aangaan van een overeenkomst met het bedrijf N2COM SA/NV te sturen. Tenzij u zich afmeldt, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens ook om u nieuwsbrieven te sturen over de nieuwste ontwikkelingen in de markt, nieuws op N2COM of relevante informatie over onze sectoren van activiteit die u mogelijk interesseren.

PARTIJEN DIE TOEGANG HEBBEN TOT PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het beheer van registraties en het verzenden van e-mails of nieuwsbrieven is geautomatiseerd en beveiligd via software van een externe partij die alle garanties biedt voor de verwerking van uw gegevens respecteer de Privacyverklaring, zorg voor de bescherming van uw rechten. Bovendien garanderen wij dat de gebruikte software-uitgevers volledig voldoen aan de AVG van 25 mei 2018.

WAT IS DE PERIODE VAN HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Dit betekent dat ze uit onze bestanden worden verwijderd en dat u geen informatie meer van ons ontvangt wanneer:

 • Ze niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons contract en onze verplichtingen op dit gebied.
 • U uw toestemming hebt ingetrokken of hebt aangegeven dat u uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen, in gevallen waarin de verwerking van dergelijke gegevens uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd.
 • We ze niet moeten bewaren omwille van juridische redenen

RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN

U geniet van verschillende rechten die u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 • Het recht op toegang tot persoonlijke gegevens over u die door ons worden verwerkt, en het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of het recht om ze te wissen, evenals het recht op verwerking van genoemde gegevens.
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens, hetzij door u deze in een leesbaar formaat aan te bieden, of door deze rechtstreeks naar de door u aangewezen externe serviceprovider te verzenden.
 • Het recht om uw toestemming voor elke behandeling in te trekken en in het bijzonder het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens om u te abonneren op de nieuwsbrief en om u advertenties te sturen bij een nieuwe aanbieding of een diensten die u mogelijk interesseren

COMMUNICATIE MET DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

U kunt klachten over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door DIETEO indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, rue de la Presse 35, 1000 Brussel / +32(0)2 274 48 00 /  / www.privacycommission.be.

WORD OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE AANPASSINGEN VAN DEZE TEKST

N2COM kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van marktontwikkelingen en nieuwe verwerkingsactiviteiten. We nodigen u daarom uit om altijd de laatste versie van dit beleid op onze website te raadplegen.

Uiteraard informeren wij u vooraf, via onze websites of andere gemeenschappelijke communicatiekanalen, over elke wijziging van de inhoud en vragen wij om uw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.